احادیث جالب درباره ظاهر و باطن
موضوع : تلنگر
کلام مطهر : حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
منبع : الوافی
تاریخ انتشار : 10 مهر 1399
مدت زمان مطالعه :
احادیث جالب درباره ظاهر و باطن
پیامبر مهربانی
خداوند به صورت و اموال شما نگاه نمی‌کند،
بلکه به قلب ها  و اعمال شما می‌ نگرد.

الوافی؛ 26:197

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست
ای برادر سیرت زیبا بیار…

سعدی


برچسب ها