ای کاش که نابینا بینا می‌گشت، یا خفته بیدار می‌شد!
موضوع : تلنگر
کلام مطهر : امام علی علیه السّلام
منبع : میزان الحکمه
تاریخ انتشار : 10 مهر 1399
مدت زمان مطالعه :
ای کاش که نابینا بینا می‌گشت، یا خفته بیدار می‌شد!
امیرالمومنین‌ علی علیه السلام:
من قرآن را به شما آموختم و باب دلایل و براهین را به روی شما گشودم و آنچه را نمی‌شناختید، به شما شناساندم …
ای کاش که نابینا بینا می‌گشت، یا خفته بیدار می‌شد!

میزان الحکمه جلد ۸ صفحه ۴۸۲


برچسب ها