صفحه نخست چاپ
شیعه نامه | گفتار ، ادب و ادبیات اهل البیت علیهم السلام
مباحث رجعت 4 - بازخوانی ابواب معارف

حقیقت رجعت چیست؟
اندیشه «رجعت» و «بازگشت به همین دنیا» از کلیدی ترین معارف شیعی و نشانه خاص این طایفه است. این پرونده معرفتی با همه اثر انگشت هایی که در آن است، هنوز رمزآلود و سربسته مانده است؛ و نسل های پیشین امامیه به جهت در افتادن در چالش های فرهنگی نظام سلطه، کمتر به این پرونده به صورتی گسترده پرداختند.

چندین سال است که آیت الله محمد سند درگیر این مباحث گشته و در حلقه ای از دانشیانِ حوزه اش، به تجزیه و تحلیل این موضوع و روایات وارده می پردازد، و بخشی از این تلاش ها در قالب کتاب چهار جلدی «الرجعه بین الظهور و المعاد» به زبان عربی منتشر گردیده است.

این کتاب جلد چهارم از این مجموعه است که در سه فصل به این بحث پرداخته است:
فصل اول: رجعت و عقل
فصل دوم: رجعت و بازخوانی همه ابواب معرفتی
فصل سوم: رجعت در کلام عالمان