صفحه نخست چاپ
شیعه نامه | گفتار ، ادب و ادبیات اهل البیت علیهم السلام
از میان شعله ها

یک دوره فشرده از زندگانی حضرت زهرا است که در قالب داستانی روایت شده است. اغلب فصل های کتاب از زبان خود حضرت ، و برخی از فصل ها نیز به مناسبت از زبان زینب ، علی  و مقداد روایت شده است. بیان جدید در معرفی زندگی نامه مذکور، یکی از امتیازات کتاب به شمار می رود گویی آن حضرت «از میان شعله ها » واقعه های غالباً تلخ در زندگی خود را برای مخاطبان روایت می کند.